FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Jak przebiega proces kupna domu/lokalu?

W pierwszej kolejności podpisujemy umowę rezerwacyjną, w której strony wyrażają chęć do zawarcia umowy deweloperskiej. Umowa rezerwacyjna jest również podstawą do złożenia w banku wniosku kredytowego. Podpisanie umowy daje również gwarancje przyszłemu nabywcy, że deweloper wstrzyma sprzedaż danego mieszkania. Zazwyczaj podpisanie takiej umowy wiąże się z wpłatą kaucji.

Następnym etapem jest podpisanie umowy deweloperskiej w kancelarii notarialnej, w której deweloper zobowiązuje się do wybudowania nieruchomości i przeniesienia praw własności na nabywcę po zakończeniu budowy. Kupujący zaś zobligowany jest do uiszczania świadczenia pieniężnego za nabycie w/w praw. Koszty notarialne przy podpisaniu umowy deweloperskiej ponoszone są po połowie.

Kolejnym krokiem jest odbiór lokalu. Odbiór zawsze odbywa się w obecności osoby nabywającej, bądź osoby pisemnie przez nią upoważnionej, oraz przedstawiciela firmy deweloperskiej. Sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym spisywane są stany liczników, oraz ogólny stan lokalu. Przekazywane są wszystkie klucze oraz dokumenty związane z lokalem/domem.

Ostatnim krokiem jest ponowne spotkanie się w kancelarii notarialnej oraz podpisanie umowy przenoszącej własność. Na postawie tej umowy klient oficjalnie staje się właścicielem lokalu/domu. Do Sądu Rejonowego wysyłany jest wniosek o wpis jego nazwiska do księgi wieczystej lokalu bądź domu. Koszt notarialny umowy przenoszącej własność pokrywa kupujący.

2. Co zawiera stan deweloperski?

Jest to stan lokalu/domu będący gotową, czystą bazą do wykończenia, według własnego projektu.

Na podłodze znajdziemy wylewkę betonową, wypoziomowaną, nadającą się do wykończenia płytkami, panelami bądź innym materiałem. Ściany i sufit przygotowane do prac malarskich, pokryte tynkiem maszynowym. Całościowa stolarka okienna, drzwi wejściowe zewnętrzne (bez wewnętrznych międzypokojowych). Instalacja elektryczna z gniazdkami, wyłącznikami i przewodami pod oświetlenie. Instalacja centralnego ogrzewania w pełni wyposażona do działania, a więc kocioł gazowy, instalacje podposadzkowe, podtynkowe oraz grzejniki. Instalacja wodno-kanalizacyjna z zaślepionymi punktami odpływów kanalizacyjnych, wody ciepłej i zimnej, zlokalizowanych bezpośrednio w miejscach przeznaczonych pod armaturę oraz ceramikę łazienkową.

3. Na jaki czas zawierana jest umowa rezerwacyjna?

Umowę rezerwacyjną podpisujemy na okres dwóch tygodni. Jeśli staracie się Państwo o kredyt, wtedy czas jest wydłużony w zależności od potrzeb kredytującego banku (zazwyczaj są to dwa miesiące).

4. Czy można przesunąć ściany działowe?

Tak, jeśli zgłosicie Państwo chęć przesunięcia na etapie, kiedy ścianki nie zostały jeszcze wykonane. Jeżeli zgłoszone będzie to w późniejszym etapie, w zależności od stopnia zaawansowania, przesunięcie może nie być możliwe, bądź naliczona zostanie dodatkowa opłata.

5. Czy można zmienić umiejscowienie punktów instalacji elektrycznej, bądź wod-kan?

Tak, jeśli zgłosicie Państwo chęć zmian na wczesnym etapie budowy oraz instalacja nie będzie przekraczała standardu wykończenia, zrobimy to nieodpłatnie, natomiast kiedy instalacja była już wykonana przed chęcią zmiany, przerobienie będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty. Należy podkreślić, że niektóre elementy, ze względów konstrukcyjnych, nie będą mogły być przeniesione.

6. Czy jest możliwość wykończenia mieszkania/domu pod klucz?

Tak. Nawiązaliśmy współpracę z firmą RedNet, która zajmuje się wykończeniami mieszkań. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie w zakładce „Mieszkanie pod klucz”.

7. Ile trwa gwarancja?

Gwarancja na dostarczone urządzenia i wbudowane materiały, udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, natomiast rękojmia udzielona jest przez dewelopera na okres 5 lat.

8. Czym jest rachunek powierniczy?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy działa na podstawie Ustawy Deweloperskiej (Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy Lokalu Mieszkalnego lub Domu Jednorodzinnego). To specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który klienci kupujący mieszkanie/dom, dokonują regularnych wpłat transz, na poczet inwestycji danego dewelopera.

Obecnie mamy dwa rodzaje rachunków powierniczych – rachunek powierniczy otwarty oraz rachunek powierniczy zamknięty. Zwykle korzystamy z rachunku powierniczego otwartego. Wypłata środków z banku dla dewelopera następuje po spełnieniu uzgodnionych w umowie warunków, zwykle jest to zakończenie danego etapu budowy.

9. Czy warto kupić mieszkanie od dewelopera?

Tak. Korzyści z tego płynących jest wiele. Budowa jest to proces długotrwały i niełatwy. Błędy bywają bardzo kosztowne i niestety często nieodwracalne. Kiedy chcemy budować na własną rękę, błędy popełnione w czasie budowy mogą nam towarzyszyć całe życie.

Warto zadanie to przekazać firmie, która zajmuje się tym od lat. Kupując mieszkanie od dewelopera mają Państwo pewność, że zrobiono to dobrze, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomagamy również Państwu przejść przez wszelkie formalności od finansowania nieruchomości kredytem do zawierania umów z dostawcami mediów.

10. Czy można udać się na budowę w celu oględzin postępu prac?

Tak. W tym celu należy wcześniej umówić się na wizytę. Ze względów bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest poruszanie się po budowie bez nadzoru kierownika budowy.